hľadajte tovar v internetových obchodoch

Ako bezpečne nakúpiť na internete

Veľká časť užívateľov internetu nakupuje v internetových obchodoch a nákupná aktivita internetovej populácie rastie. Knihy, elektronika, cestovné lístky vrátane leteniek a vstupenky na rôzne udalosti sa už výrazne viac nakupujú v e-shopoch ako v kamenných obchodoch. Aj preto môžeme nájsť množstvo internetových obchodov zameraných na tieto komodity a stále pribúdajú ďaľšie. Podľa väčšiny užívateľov sú v internetových obchodoch lepšie ceny a často aj lepší výber než v bežných obchodoch. Pri nákupe cez internet musíme však byť stále ostražitý. Bohužiaľ stále môžeme naraziť aj na menej serióznych obchodníkov. Prinášame vám rady ako bezpečne nakúpiť na internete. Dúfame, že vám pomôžu vyhnúť sa problémovým internetovým obchodom.

 

Pri každom nákupe na internete by sme si mali preveriť predávajúceho. Dôležité je všímať si, či je internetový obchod riadne identifikovateľný. Správnosť uvedených údajov si môžete skontrolovať v obchodnom registri alebo živnostenskom registri. Každý seriózny obchodník si je vedomý, že nakupovanie na internete je v prvom rade o dôvere zákazníka, preto sa snaží poskytnúť o sebe maximum informácií.

 

To znamená, že na stránkach e-shopu musia byť uvedené identifikačné údaje prevádzkovateľa obchodu. Podľa §4 ods.1 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode je internetový obchodník povinný poskytnúť zákazníkom minimálne tieto údaje, ktoré musia byť ľahko a trvale prístupné:

 • názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb ak sa jendá o právnickú osobu, resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb v prípade fyzickej osoby
 • daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH
 • adresu elektronickej pošty a telefónne číslo
 • označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu
 • názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha


Ak internetový obchodník neplní zákonom definované podmienky, ak nemá okrem e-mailovej adresy uvedený žiadny iný kontakt (telefónnu linku a konkrétnu  adresu), prostredníctvom ktorého by ste ho mohli kontaktovať napríklad v prípade reklamácie, alebo ak máte akékoľvek iné pochybnosti, neriskujte a nenakupujte!

Podľa §10 ods.1 zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, internetový obchodník povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi okrem vyššie uvedených údajov oznámiť:

 • trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (fyzická osoba), resp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba)
 • opis tovaru alebo služby
 • cenu tovaru alebo poskytnutej služby
 • dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
 • platobné podmienky
 • poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 • cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou
 • lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny
 • minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane

Väčšina serióznych internetových obchodov pridáva k týmto údajom aj svoje IČO, prípadne meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu, prevádzkové hodiny a číslo bankového účtu.

1) Obchodníka si môžete preveriť aj úplne jednoduchým spôsobom a to telefonátom alebo e-mailom. Zistíte tak jeho dostupnosť a môžte sa spýtať na niektoré obchodné podmienky. Podľa odpovedí uvidíte, či ich obchodník vôbec pozná, alebo ich len okopíroval z iného e-shopu bez toho, aby poriadne poznal zákon a vlastné obchodné podmienky.

2) Vždy si dôkladne si prečítajte všetky informácie o ponúkanom výrobku. Keďže na rozdiel od bežného obchodu si nemôžete na tovar siahnuť a odskúšať ho, získajte preto o produkte čo najviac informácií. Pokiaľ si nieste istý, zavolajte do eshopu a doplňte si informácie telefonicky.

3) Vždy si vopred overte ponúkané možnosti dopravy, jej ceny, lehoty na doručenie tovaru a možné spôsoby platby. Podľa zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť najneskôr do 30 dní od doručenia objednávky.
Pokiaľ u obchodníka nakupujete prvý krát, alebo ak nie ste si istý, neplaťte prevodom na bankový účet. Vyberte si radšej platbu na dobierku, prípadne osobný odber tovaru v prevádzke e-shopu, kde zaplatíte v hotovosti. Seriózne obchody ponúkajú viacero spôsobov platieb a nielen platbu vopred na bankový účet.

4 )Predaj cez internet má svoje špecifiká. Patrí medzi ne aj možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenie tovaru do siedmich pracovných dní na základe § 12 zákona o zásielkovom predaji. Tieto informácie by mal mať každý predajca taktiež bežne dostupne na svojej stránke. Ak túto informáciu o odstúpení od zmluvy neobjavíte vo Všeobecných obchodných podmienkach, môže to znamenať problémy ak by ste chceli túto možnosť využiť. Zároveň by ste mali byť informovaní o spôsobe a lehote vrátenia peňazí, ktorá podľa tohto zákona nemôže byť dlhšia ako 15 dní.

5) Nezabudnite sa oboznámiť s reklamačným poriadkom, najmä so spôsobom uplatnenia prípadnej reklamácie. Reklamačný poriadok by mal obsahovať aj kontaktné údaje na riešenie reklamácií. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje v prvej fáze spravidla predávajúci, ale jeho názor musí neskôr zvyčajne potvrdiť aj dodávateľ tovaru.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto doby má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť.

6) Samozrejme si treba všimnúť aj ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ eshopu potrebuje Váš súhlas, aby Vám mohol zasielať marketingové materiály napr e-mailom (napr. zakliknutím príslušného políčka) alebo poštou.

7) Pokiaľ je to možné, uprednostňujte internetové obchody registrované na Slovensku, ktoré sa riadia slovenskou legislatívou. V prípade nákupu v zahraničných internetových obchodoch sa predaj vrátane uplatňovania reklamácií uskutočňuje podľa právnych predpisov platných v krajine, kde je internetový obchod registrovaný.


Internetový obchod si môžete overiť aj na internetových portáloch venovaným online nakupovaniu, kde nájdete skúsenosti ostatných nakupujúcich.

Reklama

dozy-300

Produkt o ktorom sa hovorí

MATUZALEM®

matuzalemMATUZALEM® má výrazný omladzujúci a detoxikačný efekt. Má vplyv na dobré zdravie, dlhovekosť, vitalitu, rast, obnovu buniek. Odporúča sa ako podpora pri liečbe prakticky všetkých typoch ochorení.  VIAC INFO >>

Reklama

icona pyzamkojacmenmsperk3elektronky-bandobrezdravie